Συνήθεις ερωτήσεις:

Σε αυτήν τη σελίδα, θα παραθέτουμε για εσάς ερωτήματα και απορίες πολιτών, σχετικά με την εγκατάσταση, την συντήρηση ή την επισκευή των ανελκυστήρων τους..

Ερώτηση:

...